Balanskonto

Ordförklaring

Konto i balansräkningen.

Kategorier

Balansräkning