Balansrapport

Ordförklaring

En rapport som visar en sammanställning av företagets tillgångar och skulder.

Relaterade mallar

Styrelsens rapportschema 2023