Bankcertifikat

Ordförklaring

Ett skuldebrev som ställs på innehavaren och utfärdas av banker och som löper med en viss ränta under högst ett år. Det lägsta beloppet på ett bankcertifikat är 1 milj. kr.

Kategorier

Skuldebrev, Certifikat