Bankdag

Ordförklaring

Dag när banker har öppet. Bankdagar är måndag till fredag om det inte är helgdag.

Kategorier

Bank