Bankgaranti

Ordförklaring

Bankgaranti är en borgensförbindelse där banken i en affärsuppgörelse mellan flera parter ställer sig som garant för sin kund.

Kategorier

Bank