Bankintyg

Ordförklaring

Intyg från bank som utfärdas främst vid kontantemission i samband med bolagsbildning och visar att aktiekapitalet satts in på bolagets bankkonto.

Kategorier

Bank, Intyg

Underkategorier

Kontantemission