Bankjurist

Ordförklaring

En jurist som arbetar med juridik som rör bankväsendet. Ofta är denne anställd på banken och på så vis en sorts bolagsjurist.

Kategorier

Jurist