Bankobligation

Ordförklaring

Räntebärande obligation som ges ut av en bank.

Kategorier

Obligation

Underkategorier

AAA