Barnpension

Ordförklaring

Ett barn kan få barnpension om en eller båda föräldrarna har avlidit. Barnet får pension till och med den månad då han eller hon fyller 18 år.

Kategorier

Pension