Barteravtal

Ordförklaring

Ett avtal om byte av varor eller tjänster mellan två företag istället för att betalning till den ene sker i form av pengar.

Kategorier

Reciproka avtal, Köp