BAS-planen

Ordförklaring

Kontoplan för redovisning.

Kategorier

Löpande redovisning