Basarekonomi

Ordförklaring

Begrepp myntat av den tyska ekonomen Hans-Werner Sinn. Begreppet exemplifierar det västerländska fenomenet att allt fler företag väljer att minska den egna produktionen och ersätter den med en ökad andel importerade komponenter genom outsourcing. De importerade komponenterna ingår i slutprodukterna som säljs på hemmamarknaden eller exporteras. En basarekonomi innebär således att en allt större andel av exporten består av import från första början.

Kategorier

Marknadsekonomi

Underkategorier

Import, Export