Basbelopp

Ordförklaring

Delas upp i prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Beloppen justeras automatiskt vart år och används vid beräkning av bl.a. pensioner och olika skatteavdrag.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Prisbasbelopp, Inkomstbasbelopp

Relaterade mallar

Bevakningsinlaga i konkurs Efterbevakning 2023