Basel 2

Ordförklaring

Basel II kallas de internationella regler för kapitaltäckning som syftar till att säkerställa stabiliteten i det finansiella banksystemet. Genom Sveriges EU-medlemskap och svensk lagstiftning är Basel II-reglerna en del av den svenska rätten.

Kategorier

Baselkommittén, Bank