Baselkonventionen

Ordförklaring

Internationell miljökonvention som antogs 1989 under UNEP, FN:s miljöprogram. Fr.o.m. 1 januari 1998 har export från OECD-länder till icke OECD-länder av farligt avfall för återvinning eller återanvändning förbjudits.