BASMEK

Ordförklaring

Basmetallobligation. En obligation vars avkastning är knuten till prisutvecklingen för en eller flera metaller.

Kategorier

Obligation