Befattning

Ordförklaring

Befattning syftar på en arbetstagares position i ett bolag. Med en befattning följer ett visst ansvar och vissa arbetsuppgifter.

Kategorier

Arbetsrätt

Underkategorier

VD