Befintligt skick

Ordförklaring

Juridisk term. Används i samband med köp och försäljning av begagnade varor men garanterar inte nödvändigtvis frihet från ansvar för fel.

Relaterade mallar

Checklista fastighetsöverlåtelse 2023