Begravning

Ordförklaring

Begravning kan vara kyrklig eller borgerlig. Den borgerliga begravningen är utan religiösa inslag.

Underkategorier

Begravningsavgift, Begravningsombud