Begravningsavgift

Ordförklaring

Alla folkbokförda i Sverige är tvungna att betala en avgift för begravning oavsett om de tillhör Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften betalar alla till den församling inom Svenska kyrkan där de bodde den 1 november året innan inkomståret. Avgiftens storlek bestäms av varje enskild församling eller kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Kategorier

Begravning