Behandlingsskada

Ordförklaring

Skada som orsakats av i samband med behandling, dvs. medicinsk behandling, vård eller liknande.