Behovsanalys

Ordförklaring

Analys av hur behovet av något kan tillfredsställas genom en affär. Detta kan antingen bestå av behov inom den egna organisationen eller behov från externa kunder som ska köpa de produkter som ska handlas upp. Behovsanalysen är ett förstadium till den anbudsförfrågan som senare ska formuleras.

Kategorier

Köp, Analys