Bemyndiga

Ordförklaring

Ge någon rätt att företa något, ge fullmakt åt någon. Oftast avses en form av statligt godkännande.

Kategorier

Befullmäktiga

Relaterade mallar

Bemyndigande för emission av konvertibler 2023