Beneficient

Ordförklaring

Mottagaren av en egendomsöverföring.