Beredskapstid

Ordförklaring

Den tid under vilken den anställde står till arbetsgivarens förfogande utanför arbetsplatsen.

Kategorier

Arbetstagare