Besitta

Ordförklaring

Att inneha någonting på ett sätt som normalt signalerar ägande. Innehavet kan dock grunda sig på pant eller lån.

Kategorier

Äganderätt

Underkategorier

Besittningsskydd