Beskrivning

Ordförklaring

En beskrivning är en redogörande text som förklarar hur något fungerar eller ska genomföras eller användas.

Underkategorier

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Byggnadsbeskrivning, Arbetsbeskrivning, Befattningsbeskrivning, Rutinbeskrivning, Uppdragsbeskrivning, Konsekvensbeskrivning, Verksamhetsbeskrivning