Beslutsmotivering

Ordförklaring

De skäl som ligger till grund för ett myndighetsbeslut kallas för beslutsmotivering.

Kategorier

Beslut