Bestickning och muta

Ordförklaring

Om en arbetstagare lämnar, utlovar eller erbjuder otillbörlig belöning för tjänsteutövning kan denne göra sig skyldig till bestickning. En arbetstagare som tar emot en sådan sak gör sig skyldig till mutbrott. Den otillbörliga betalningen benämns muta.

Underkategorier

Mutbrott