Betalkort

Ordförklaring

Kontokort där en viss periods köp förfaller till betalning via faktura. Vanligtvis en gång per månad.