Betalkurs

Ordförklaring

Avslutningspriset för en värdepappersaffär.

Kategorier

Aktiekurs