Betalning

Ordförklaring

Transaktionen som sker då en vara byts mot en annan i ett köp.

Kategorier

Köp

Underkategorier

Transaktionslikviditet, Vederlag, Kontantrabatt, Likvid, Ogulden, Betalningspåminnelse, Betalningssystem, Betalningsvillkor, CAD, Avbetalning, In natura, In blanco, Kontant betalning, Betalningsplan, Kontant

Relaterade mallar

Kvitto ang betalning - Företag 2023

Aktieägartillskott - med villkor för betalning (Villkorat) 2023