Betalningsdag

Ordförklaring

Dagen då en skuld förfaller till betalning.

Kategorier

Förfallodag, Förfallotid

Relaterade mallar

Styrelsens förslag till beslut om vinst (Avstämningsbolag) 2023