Betalningsmedel

Ordförklaring

Medel som ofta används vid betalning, t.ex. växel, mynt, sedlar etc.

Underkategorier

Check