Betalningssystem

Ordförklaring

Ett system inkluderande infrastruktur, rutiner och regelverk som används för att kunna genomföra betalningar.

Kategorier

Betalning

Underkategorier

Betalningsförmedling