Betyg

Ordförklaring

Ett betyg är en värdering av hur väl en eller flera prestationer genomförts.

Kategorier

Intyg

Underkategorier

Diplom, Kursintyg, Omdöme