Bevis

Ordförklaring

Det som används för att styrka ett sakförhållande.

Kategorier

Process (domstol)

Underkategorier

Indicium, Bevisbörda, Bevisfaktum, Beviskrav, Bevismaterial, Bevissäkring, Bevistema, Bevisvittne, Bevisvärde, Fri bevisvärdering, Intyg

Relaterade mallar

Anställningsintyg 2023

Enkelt skuldebrev 2023

Skuldebrev (Enkelt) - Avskiljbara teckningsoptioner 2023