Beviskrav

Ordförklaring

Krav på bevisens styrka, deras förmåga att framställa ett visst sakförhållande som sannolikt till en viss grad. Praxis och lagar framställer olika beviskrav som en part måste uppnå för att ha fullgjort sin s.k. bevisbörda.

Kategorier

Bevis