Bevittna

Ordförklaring

Attestera. Vidimera. Att via skrift bekräfta eller intyga att något stämmer.

Underkategorier

Vidimera