BIC

Ordförklaring

Bank Identifier Code. En kod med vilken banken identifierar sig. BIC kallas också för SWIFT-kod eller SWIFT-adress. Används vid bl.a. banköverföringar.

Kategorier

Bank