Bid price

Ordförklaring

Köpkurs. Det pris till vilket någon är villig att sälja en aktie.

Underkategorier

Bid