Bidrag

Ordförklaring

Ett bidrag ges i syfte att fylla ett visst specificerat behov. Ofta fyller bidraget endast en del av behovet medan det som fyller hela behovet har andra namn såsom underhåll eller understöd. Bidrag ges ofta i form av pengar för att täcka vissa kostnader.

Kategorier

Ekonomiskt bistånd

Underkategorier

Lönebidrag, Anhörigbidrag, Avgångsbidrag (AGB), Bidrag till träda, Biståndshushåll, Boendestöd, Bostadsanpassningsbidrag

Relaterade mallar

Policy stöd ideella organisationer 2023