Bidragseffektivitet

Ordförklaring

Täckningsbidrag som beräknas per utnyttjad enhet, t.ex. per timme.

Kategorier

Bidragsanalys