Bifalla

Ordförklaring

Godkänna. Besluta till fördel för den yrkande i något ärende.

Kategorier

Yrkande