Bifirma

Ordförklaring

Bifirma är en benämning på en avgränsad del av ett företags verksamhet. Bifirman är inte en juridisk person däremot är det möjligt att registrera bifirman för att den ska vara skyddad.

Kategorier

Företag, Bolag, Firma