Bilaga

Ordförklaring

Bilaga är en skriftlig handling som kompletterar en annan, ofta ett avtal. I bilagan framgår detaljer över hur avtalet ska tolkas eller preciseringar av avtalet.

Kategorier

Avtal

Underkategorier

Villkorsbilaga