Bilateralt avtal

Ordförklaring

Ett avtal som ingåtts mellan två länder.

Kategorier

Avtal, Dubbelbeskattning