Bindningstid

Ordförklaring

Den tid under vilken lånevillkoren för ett lån gäller. Under denna tid löper lånet enligt en fast räntesats. Dessa bundna lån används ofta för att spekulera i förhållande till ränteuppgångar.

Kategorier

Lån