Bindningsunderlag

Ordförklaring

Den summa som ett räntebidrag beräknas på.

Kategorier

Räntebidrag