Biutrymme

Ordförklaring

Ett utrymme i anslutning till bostadshus, huvudsakligen inrättat för sidofunktioner till boende, t.ex. garage och förråd.

Kategorier

Hus